POZNÁMKOVÝ BLOK A4 – B1-001a

Kód zboží: B1-001a

Barva – tmavě šedá + modrá

Poznámkový blok formátu A4 s moderním designem, 40 vnitřních listů bez potisku, titulní strana provedená digitálním tiskem, kroužková vazba zleva nebo shora. Ve formuláři níže zvolte preferované umístění kroužkové vazby a formu předání údajů, které mají být uvedeny na titulní straně bloku.

V kalkulaci bude k ceně za výrobu požadovaného počtu bloků automaticky připočtena částka za sazbu textu a přípravu výrobních dat – více k věci v podrobném popisu.

Podrobný popis produktu a související informace.

Ceny

Množství Jednotková cena bez DPH Jednotková cena s DPH
od 20 kusů 63.64 Kč 77.00 Kč
od 50 kusů 55.37 Kč 67.00 Kč
od 100 kusů 52.89 Kč 64.00 Kč
od 150 kusů 52.07 Kč 63.00 Kč
od 200 kusů 51.24 Kč 62.00 Kč
1540Kč + Sazba 200Kč

Formulář k vyplnění

Zvolte jednu z možností u povinných položek (*) a vložte do Košíku. V případě potřeby, podrobné vysvětlivky k formuláři naleznete níže v POPISU v kapitole Formulář – vysvětlivky.

* Povinné položky

Podrobný popis produktu a související informace

Pozn.: Jednotlivé kapitoly rozbalíte kliknutím na nadpis.

 • Vzhled poznámkového bloku

  Poznámkový blok formátu A4 s moderním designem s kombinací barev tmavě šedá a blankytně modrá. Titulní strana bloku je provedená digitálním tiskem na matném křídovém papíru o gramáži 300 g/m2, 40 vnitřních listů bez potisku (bílý kancelářský papír standardní gramáže 80 g/m2), zadní strana rovněž matný křídový papír o gramáži 300 g/m2 (bez potisku). Možnost volby umístění kroužkové vazby zleva nebo shora. 

  Tento poznámkový blok je součástí našeho základního balíčku jednotného vizuálního stylu firmy. Balíček zahrnuje vizitky, slohy na dokumenty, hlavičkové papíry, firemní obálky a poznámkové bloky. Další komponenty tohoto balíčku naleznete mezi souvisejícími produkty níže. Pozn.: Všechny produkty s jednotným vizuálním stylem (s jednotným designem) mají shodné trojčíslí a písmeno za pomlčkou v kódu zboží.

 • Před vložením produktu do košíku je třeba vyplnit ve formuláři minimálně povinné položky (všechny položky s *):

  1. Zvolte z nabídnutých možností preferované umístění kroužkové vazby.

  Vazba shora (blok – otáčení listů nahoru a dozadu)

  Vazba zleva (sešit – otáčení listů doleva a dozadu)

  2. Zvolte z nabídnutých možností způsob předání dat (způsob předání údajů, které mají být na vizitce uvedeny).

  Vyplním údaje, které mají být na tiskovině uvedeny ve formuláři níže. → zvolíte v případě, že nemáte připravený externí soubor s daty – veškeré údaje, které mají být uvedeny na titulní straně bloku vyplňte do formuláře. Pole s údaji, které na bloku uvádět nechcete, nechte prázdná; údaje, které naopak chcete uvést a ve formuláři pro ně neexistuje samostatný rámec, vepište do pole Další text / Poznámka (např. další telefonní čísla a e-mailové adresy, slogan firmy apod.).

  Přiložím soubor s údaji v kroku KOŠÍK před dokončením objednávky. → Pokud máte data připravená v samostatném souboru, nemusíte formulář vyplňovat, můžete využít možnost přiložení souboru v objednávkovém kroku KOŠÍK (pod oddílem s fakturačními údaji naleznete tlačítko „Vybrat soubor“).

  Zašlu údaje dodatečně na e-mail info@gradiko.cz. → V případě, že nechcete využít pro zaslání souboru s daty toto rozhraní, můžete ho zaslat dodatečně jako přílohu e-mailu nebo údaje jednoduše vypsat do těla e-mailu.

  Údaje nedodám, jedná se o opakovanou objednávku (chci tisk z archivovaných dat). → Tuto možnost zvolíte v případě, že jsme tuto tiskovinu pro vás již dříve vyráběli a vy máte zájem jen o dotisk z archivovaných dat. Data archivujeme automaticky.

  Údaje nedodám, chci tiskovinu s tímto designem, ale bez textu. → Tato možnost znamená, že pro vás vyrobíme bloky s titulní stranou obsahující jen grafiku pozadí, bez jakéhokoli dodaného textu.

 • Do tří pracovních dnů po obdržení objednávky vám e-mailem zašleme náhled ke kontrole správnosti a rozmístění vysázeného textu. Připomínky vznesené stran náhledu zapracujeme a pošleme znovu ke korektuře. Vlastní výroba tiskoviny se spustí až s vaším formálním souhlasem, tzn. po potvrzení správnosti finálního náhledu e-mailem.
  V případě, že se jedná o opakovanou objednávku (tisk z archivovaných dat), bude vám zaslán aktuální náhled k revizi obsahu. Také v tomto případě se dotisk spouští až s vaším formálním souhlasem, že data jsou v pořádku a nevyžadují aktualizaci.

 • Ve shrnutí objednávky (v Košíku) je k ceně za výrobu požadovaného množství produktu automaticky připočtena cena za sazbu textu a přípravu výrobních dat. Cena za sazbu textu a přípravu výrobních dat je stanovena pro jednu mutaci textu a bude vám účtována pouze při prvotní objednávce. Při opakované objednávce (tzn. při dotisku z archivovaných dat) se cena za sazbu a přípravu výroby neúčtuje – v takovém případě vám bude společně s náhledem zaslaným k revizi dat zaslána rovněž aktualizovaná kalkulace snížená o danou částku za sazbu textu.
  Vložení loga do nastaveného designu se nepovažuje za součást běžné sazby textu, je zpoplatněno zvlášť částkou 50 Kč (včetně DPH) za předpokladu zaslání korektních podkladů. Více viz níže kapitola Vložení loga.

 • Schválená data připravená k výrobě zůstávají u nás archivována, kdykoli si můžete objednat dotisk libovolného množství bloků. Až do okamžiku, kdy budete požadovat zásahy do údajů uvedených na tiskovině (zásah do archivovaných dat) se vám při opakovaných objednávkách (při dotisku) nebude účtovat cena za sazbu textu a přípravu výroby. Před vlastním dotiskem vám bude zaslán náhled k revizi obsahu.

 • Pokud chcete tento produkt objednat s různými mutacemi textu (např. odlišný text na titulní straně pro různé sekce ve firmě), objednávejte jednotlivé mutace zvlášť. Hned po vložení první mutace do košíku můžete začít zadávat parametry další mutace (množství a nový text), po přidání do košíku se nová mutace připíše jako další položka.

 • Design poznámkového bloku je daný – styl grafiky, barevnost, zvolený font. Rozmístění textu ve vizualizaci je spíše orientační a bude upraveno podle rozsahu požadovaného textu vyplněného ve formuláři. V případě vašeho zájmu o individuální úpravy daného designu, které jdou nad rámec běžné sazby textu, tzn. zásahy do stylu grafiky, změna barevnosti či změna zvoleného písma – zpracujeme vám individuální cenovou nabídku s ohledem na rozsah a náročnost grafických úprav a na změny ve výrobním postupu.

 • Pokud chcete kromě standardní sazby textu vložit do designu také logo firmy, je to možné. Vložení loga není součástí standardní sazby textu, je zpoplatněno zvlášť částkou 50 Kč (včetně DPH) za předpokladu zaslání korektních podkladů. Za korektní podklad se považuje logo ve vektorech (v křivkách) nebo kvalitní bitmapa (rastr) s tiskovým rozlišením (300 dpi) a průhledným pozadím (např. formát png). V případě nutnosti úprav loga (např. odstranění pozadí apod.) vás budeme o této skutečnosti informovat a zpracujeme vám individuální cenovou nabídku s ohledem na rozsah a náročnost grafických úprav. Společně s prvním náhledem vám bude zaslána aktualizovaná kalkulace navýšená o částku za vložení loga a případné další grafické úpravy.
  Pro zaslání souboru s logem využijte možnost Vložení souboru v kroku Košík (tlačítko pod fakturačními údaji) nebo zašlete soubor dodatečně jako přílohu e-mailu (info@gradiko.cz).