ORIENTAČNÍ CENÍK a TERMÍNY

SAZBA TEXTU A PŘÍPRAVA VÝROBNÍCH DAT          VLOŽENÍ LOGA | OBRÁZKU | FOTOGRAFIE          KOMPLETACE

KALKULACE ZAKÁZKOVÉ VÝROBY         GRAFICKÉ PRÁCE – HODINOVÁ SAZBA          GRAFICKÉ PRÁCE – TVORBA LOGA 

TERMÍNY         KOREKTURY         HOTOVÁ ZAKÁZKA         EXPRESNÍ VÝROBA         SMUTEČNÍ TISKOVINY

 

PRODUKTY | KATALOG

CENY PRODUKTŮ
Ceny produktů z naší katalogové nabídky jsou dostupné vždy v detailu produktu. Jsou shrnuty do cenové tabulky a odstupňovány podle objednaného množství (čím vyšší je objednané množství, tím nižší je jednotková cena).

CENY ZA SAZBU TEXTU A PŘÍPRAVU VÝROBNÍCH DAT
V kalkulaci ve shrnutí objednávky je k ceně za výrobu požadovaného množství produktů automaticky připočtena cena za sazbu textu a přípravu výrobních dat. Cena za sazbu textu a přípravu výrobních dat je stanovena pro jednu mutaci textu a bude vám účtována pouze při prvotní objednávce. Při opakované objednávce (při dotisku z archivovaných dat) či při provedení textu svépomocí (týká se pouze produktů, u kterých lze realizovat tisk textu ex post nebo napsat ručně) se cena za sazbu a přípravu výroby neúčtuje.

Přehled cen za sazbu textu a přípravu výrobních dat (ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Firemní tiskoviny

Vizitky
Slohy-desky
Bloky
Hlavičkové papíry
Firemní obálky

 

 

250 Kč
250 Kč
250 Kč
250 Kč
250 Kč

 

Svatební tiskoviny

Svatební oznámení
Infokarty s malým rozsahem
Infokarty s větším rozsahem

 

 

550 Kč
150 Kč/jedna strana
200 Kč/jedna strana

 

Smuteční tiskoviny

Smuteční oznámení
Infokarty s malým rozsahem
Infokarty s větším rozsahem

 

 

490 Kč
150 Kč/jedna strana
200 Kč/jedna strana

 

Tiskoviny na slavnostní stůl

Menu + menu v kombinaci s číslem stolu
Čísla stolů samostatně
Jmenovky

 

 

550 Kč/jedna strana
50 Kč
550 Kč/za zakázku

 

Ostatní tiskoviny

Novoročenky a jiné sezónní produkty
Narozenky a pozvánky na křtiny
Pozvánky na narozeninové a jiné oslavy

 

550 Kč
550 Kč
550 Kč

   

 

Sazbou textu se rozumí prosté vložení a naformátování textu uvedeného ve formuláři podle parametrů zvolené šablony. Nezahrnuje zásahy do designu šablony (stylu grafiky), změny barevnosti ani změny daných fontů písma. V případě vašeho zájmu o úpravy tohoto typu vám zpracujeme individuální cenovou nabídku s ohledem na rozsah a náročnost grafických prací.

Mutací se rozumí tiskovina se stejným designem, ale s jiným textem – vyžaduje samostatné zpracování tiskových podkladů. Typickými příklady jsou např. firemní vizitky pro několik lidí – vizitky mají stejný design, ale jsou na nich uvedeny různé údaje (jména, telefony, e-maily apod.) nebo svatební oznámení – stejný design oznámení, ale s různými jazykovými variantami textu (u mezinárodních svateb).

Přípravou výroby se rozumí zpracování tiskových podkladů ze schválené finální verze náhledu – export do pdf, vyřazení na tiskový arch a nastavení výrobních zařízení pro konkrétní zakázku.

 

CENY ZA GRAFICKÉ ÚKONY NAD RÁMEC STANDARDNÍ SAZBY TEXTU
– týká se pouze zpracování produktů z katalogu (jedná se o úkony nad rámec sazby textu do grafické šablony).

Vložení loga, obrázku, fotografie apod. – 250 Kč (včetně DPH)
Vložení loga, obrázku, fotografie apod. do nastaveného designu se nepovažuje za součást běžné sazby textu, je zpoplatněno částkou 250 Kč za předpokladu zaslání korektních podkladů. Za korektní se považuje podklad ve vektorech (v křivkách) nebo kvalitní bitmapa (rastr) s tiskovým rozlišením (300 dpi). V případě nutnosti úprav (např. odstranění pozadí apod.) budou tyto grafické vícepráce účtovány individuálně s ohledem na jejich rozsah a náročnost podle aktuálního ceníku grafických prací.

CENY ZA KOMPLETACI
Kompletace sloh s chlopněmi – 5 Kč/ks (včetně DPH)
Slohy standardně dodáváme rozložené do dvou částí – titulní strana + korpus se samolepícím proužkem, na přání slohy kompletujeme za příplatek 5 Kč/ks. Více o slohách na dokumenty.

 

 

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Cena za zakázkovou výrobu se kalkuluje individuálně pro konkrétní zakázku. Obecně zahrnuje cenu za vlastní realizaci a cenu za grafické a přípravné práce.

CENA ZA REALIZACI (za výrobu produktu) je závislá na materiálech, technologiích a úkonech vstupujících do výrobního procesu a na objednaném množství.
CENA ZA GRAFICKÉ PRÁCE závisí na rozsahu a náročnosti požadavku a určuje se odborným odhadem podle orientačního ceníku grafických prací (obvykle hodinovou sazbou). Grafické práce mohou zahrnovat grafický návrh tiskoviny, konstrukci výrobních přípravků (např. návrh konstrukce výsekové formy), vkládání a úpravu obrázků apod. Přípravné práce obecně zahrnují přípravu výroby jako takové – stanovení a formulace výrobního postupu a zpracování podkladů pro výrobu (např. výrobní výkresy apod.).

Po zpracování vašeho požadavku vám bude (obvykle do tří pracovních dnů) zaslána cenová nabídka ke schválení.

 

 

GRAFICKÉ PRÁCE 

Hodinová sazba – 800 Kč/hod (bez DPH)
– podle hodinové sazby účtujeme většinu grafických prací
– čas strávený na zakázce započítáváme po čtvrthodinách
– před započetím grafických prací je klientovi zaslána ke schválení individuální cenová nabídka

Pozn.: V zaslané individuální cenové nabídce je orientační nacenění učiněné na základě odborného odhadu potřebného rozsahu grafického času na zpracování zakázky. Tento odhad zahrnuje zpracování grafického návrhu (zaslání prvotního náhledu) a 2-3 korektury (zapracování požadovaných úprav). Obvykle je toto uspořádání dostačující a nabídnutá cena konečná. U náročnějších klientů, vyžadujících zvýšené množství korektur či rozsáhlé úpravy (typu totální předělávka po druhé korektuře), může však být odhadnuté množství grafického hodin podhodnocené a je třeba je navýšit. Rozsah grafického času neměníme svévolně, klient je včas upozorněn, že stanovený časový kredit se blíží vyčerpání a sám zváží, zda se mu další grafické práce vyžadující navýšení grafických hodin vyplatí.

 

TERMÍNY

ZASLÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
– u produktů na zakázku standardně do 3 pracovních dnů od zpracování požadavku.

ZASLÁNÍ PRVOTNÍHO NÁHLEDU
– u produktů z nabídky katalogu (produkty ze šablon) standardně do 3 pracovních dnů od zpracování požadavku;
– u produktů na zakázku standardně do 5 pracovních dnů od schválení cenové nabídky, u grafických prací většího rozsahu tento termín podléhá individuální domluvě.

ZASLÁNÍ UPRAVENÉHO NÁHLEDU PO ZPRACOVÁNÍ KOREKTURY
– u produktů z nabídky katalogu (produkty ze šablon) standardně do 3 pracovních dnů od zpracování požadavku;
– u produktů na zakázku standardně do 3 pracovních dnů od zpracování požadavku, u grafických prací většího rozsahu tento termín podléhá individuální domluvě.

ZASLÁNÍ HOTOVÉ ZAKÁZKY (nebo osobní převzetí na provozovně)
– standardně do 10 pracovních dnů od schválení finálního náhledu do výroby, u zakázek většího rozsahu tento termín podléhá individuální domluvě.

ZKRÁCENÍ TERMÍNU NA ŽÁDOST KLIENTA – možné pouze na základě individuální domluvy, s ohledem na výrobní možnosti a časovou vytíženost. Časovou tenzi vzniklou upřednostněním zakázky v procesu zpracování kompenzujeme expresním příplatkem (obvykle 1000 Kč bez DPH).

Termíny zpracování projektů většího rozsahu závisí na naší aktuální časové vytíženosti. Obvykle větší celky rozkládáme na etapy a termíny zpracování jednotlivých dílčích částí se řídí individuální dohodou.

 

TERMÍNY ZPRACOVÁNÍ SMUTEČNÍCH TISKOVIN

Smuteční tiskoviny jsou standardně, s vědomím požadavku na rychlost, zpracovánány přednostně a expresně. Pro včasné odeslání hotové zásilky jsou klíčové: 1. okamžik obdržení objednávky, 2. úroveň spolupráce a rychlost reakcí během korektur a 3. okamžik schválení zakázky do výroby.
Při obdržení objednávky do 11 hodin dopolene a při zajištění dobré součinnosti se zadavatelem během korektur, expedujeme hotovou zakázku následující pracovní den.

ZASLÁNÍ NÁHLEDU KE KOREKTUŘE
– náhled ke korektuře zasíláme během několika následujícíh hodin po obdržení objednávky – u objednávek obdržených do 11 hodin dopoledne zasíláme náhled ke korektuře nejpozději do 15 hodin odpoledne. Náhled zasíláme na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce a odeslání potvrzujeme telefonicky.

ZASLÁNÍ HOTOVÉ ZAKÁZKY
– snažíme se vše podřídit tomu, abychom zakázky objednané do 11 hodin dopoledne expedovali následující pracovní den. Celý proces je ovšem podmíněn Vaší dobrou součinností a rychlými reakcemi na zaslané korektury. Jestliže má být lhůta odeslání splněna (následující pracovní den po obdržení objednávky), je třeba, aby zakázka byla Vámi schválena do výroby nejpozději do 10 hodin dopoledne (v den odeslání zísilky, resp. následující den po obdržení objednávky).
– pokud si chcete zajistit včasné dodání, doporučujeme ze způsobů dopravy volit expresní přepravní službu.