Svatební texty a mota

 

Svatební texty                    Svatební mota                     Texty na infokarty (pozvánky ke svatebnímu stolu, RSVP, dress code, svatební dary)

 

Přemýšlíte, jaký text zvolit pro své svatební oznámení? Poradíme... Odrazíme se od myšlenky, že všechno souvisí se vším a na počátku stojí zvolený styl plánované svatby. Na styl svatby navazuje výběr designu svatebního oznámení a souvisejících svatebních tiskovin a na ten má pak návaznost stylizace veškerých textů. Vše by spolu mělo smysluplně a citlivě korespondovat – jak co do designu, tak co do myšlenky.

Svatební text na oznámení by měl obsahovat důležité informace o svatebním obřadu a současně by neměl být zahlcený množstvím méně podstatných sdělení typu „kde proběhne svatební hostina a co budeme mít na oběd“. Pro předání podrobnějších informací o svatebním dni se používají doplňkové informační karty, které se přikládají k oznámení. Oproti tomu si ale na svatebním oznámení obvykle dovolíme trochu „plýtvat místem" na svatební moto, které sice není povinné, ani tak úplně podstatné, ale dobře vypadá a dává prostému sdělení o mnoho osobnější ráz... a to na svatbě chceme, charakteristika „osobní" ke svatbě bez diskuse patří :).

 

Svatební text

Svatební text by měl obsahovat jména a příjmení snoubenců, datum, čas a místo konání svatebního obřadu (místo konání zahrnuje instituci a město). Jméno nevěsty se uvádí na prvním místě, datum se častěji vypisuje plným názvem měsíce (lépe to vypadá, tedy, pokud není uvedení data ve formě čísla záměrem grafika), hodiny a minuty při zapisování času je vhodnější oddělovat tečkou – je to typograficky korektnější (dvojtečka je určena až pro oddělení minut a sekund), jednotku (hodiny) je také estetičtější vypsat celým slovem spíše než zkratkou. Text, který důležité informace propojí by měl být dán tím, v jakém stylu bude vaše svatba vedena a jaký zvolíte typ svatebního oznámení – záleží tedy na tom, jestli jste milovníci klasiky, romantici, minimalisté nebo vtipálci :). Kromě samotného svatebního textu mohou a nemusí být na oznámení uvedeny adresy nevěsty a ženicha. Standard dnešní doby směřuje spíše k tomu adresy neuvádět, na druhé straně ale uvedení alespoň jedné adresy může mít svůj praktický význam pro ty, kteří vám budou chtít poslat blahopřání.

Pro notoricky bezradné spisovatele je od nás níže několik tipů na svatební texty pro inspiraci. Pozn.: zvolený svatební text si nemusíte celý pamatovat ani zapisovat, stačí si uložit do paměti pouze pořadové číslo. V procesu objednání svatebního oznámení vám bude ve formuláři nabídnut stejný seznam textů se stejným řazením jako na této stránce. Žádaný text vyberete kliknutím a v poli pod seznamem ho můžete dál doplňovat a přetvářet k obrazu svému. Formu a rozsah svatebních textů se snažte volit s ohledem na navrženou koncepci vybraného svatebního oznámení.

 

Svatební text 1
… & … si dovolují oznámit, že budou oddáni dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 2
… & … si dovolují oznámit, že na společnou cestu životem vykročí dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 3
… & … oznamují, že budou oddáni dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 4
… & … Dovolujeme si Vám oznámit, že budeme oddáni dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 5
… & … oznamují, že se poprvé podepíší společným příjmením dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 6
… & … oznamují, že nechtějí žít bez sebe, stanou se z nich manželé dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 7
… & … Našli jsme se, seznámili, zamilovali a nyní Vám s radostí oznamujeme, že svou lásku dne … v … hodin na … v ... proměníme v manželství.

Svatební text 8
… & … oznamují všemu světu jednu prostou krásnou větu: „Budeme se brát.“ dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 9
… & … Příbuzným a známým svým tajemství své prozradím, že den … bude naším dnem svatebním. Svatební obřad proběhne v ... hodin na … v…

Svatební text 10
… & … oznamují, že si prstýnky zlaté a první polibek manželský vymění dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 11
… & … oznamují, že neřídíce se radami zkušenějších společně stanou dne … v … hodin na svatebním koberci obřadní síně … v ..., kde ztratí svou svobodu a všechny výhody z ní plynoucí.

Svatební text 12
… & … oznamují, že neřídíce se radami zkušenějších společně stanou dne … v … hodin na svatebním koberci obřadní síně… v ... a odhodláni ke všemu si vzájemně řeknou ANO.

Svatební text 13
… & … nedbaje rad starších rozhodli se dne … v … hodin na … v ... vyměnit výhody stavu svobodného za strasti života manželského.

Svatební text 14
… & … odhodláni ke všemu řeknou pravděpodobně „Ano“ dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 15
… & … Máme se rádi, tak se prostě berem. Dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 16
… & … oznamujeme, že pro nás dne … končí okázalé „Já“ a začíná prosté, ale o to krásnější „My“, v ... hodin na … v …

Svatební text 17
… & … oznamují, že volnost svou za manželské pouto vymění dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 18
… & … oznamujeme celé rodině a všem svým přátelům a známým, že dne … v … hodin nám zazní svatební zvony na … v ...

Svatební text 19
… & … Vědět vše napřed dobré není, proto promiňte nám toto překvapení, že se dne … v … hodin na … v ... budeme brát.

Svatební text 20
… & … s úctou zasílají pozdrav vřelý a oznamují, že svoji lásku manželstvím zpečetit by chtěli dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 21
… & … chtějí všem na vědomí dát, že se z lásky budou brát dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 22
… & … Společnou cestou jít, v lásce svůj život žít, splnit si krásný sen, to vše v tento den … v … hodin na … v ...

Svatební text 23
… & … se rozhodli spojit své osudy posvátným poutem manželským dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 24
… & … oznamují, že budou oddáni dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 25
… & … podepíší smlouvu o neútočení a vzájemné všestranné pomoci dne… v … hodin na … v ...

Svatební text 26
… & … oznamujeme, že přes všechny dobře míněné rady bude … naším dnem svatebním. Sňatek uzavřeme v … hodin na … v ...

Svatební text 27
… & … oznamují, že svoji dosavadní činnost zlegalizují dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 28
… & … mají tu čest oznámit, že dne … v … hodin vstoupí do stavu manželského na … v ...

Svatební text 29
… & … něco se šeptalo, teď je to pravda… Dne … v … hodin na …. v ... se z nás stanou manželé.

Svatební text 30
Rozhoupej zvony nad námi, řekni všem, co nemohou spát, že my dva … & … se budeme brát. Dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 31
… & … oznamují svůj úmysl vstoupit do stavu manželského. Toto rozhodnutí bude potvrzeno dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 32
… & … spojí své životní cesty v jednu společnou dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 33
… & … by rádi dali ve známost, že spojí své ruce i srdce dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 34
… & … uzavřou manželství dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 35
… & … Svobodu jsme již vyzkoušeli, manželství ještě neznáme, sňatek uzavřít hodláme. Dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 36
… & … oznamují, že dne … v … hodin si slíbí lásku, úctu a věrnost na … v ...

Svatební text 37
… & … vystartují stejným směrem a se stejným příjmením na společnou cestu životem dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 38
… & … oznamujeme, že jsme konečně přišli k rozumu – nebo jsme o něj přišli! Dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 39
… & … Všichni si mysleli, že to nikdy neuděláme – a my jo! Dne …v … hodin na … v ...

Svatební text 40
… & …Chceme to zpečetit… přijďte, kdybychom si to rozmysleli, aspoň pokecáme … Dne … v … hodin na … v ...

Svatební text 41
… & … Ač zní to třeba šíleně, stanou se z nás manželé, těšíme se na vaše tváře až budem stát u oltáře. Dne … v … hodin, na … v ...

Svatební text 42
… & … budou dne .... v … hodin na ... odsouzeni k trestu manželství na doživotí. Pozn.: trest lze snížit pouze na základě špatného chování.

Svatební text 43
Dne ... vyrazí na společnou cestu životem slečna … & pan … Startuje se v ... hodin ... na ... v ...

Svatební text 44
… & …oznamují, že se poprvé podepíší společným příjmením dne ... v ... hodin ... na ... v ...

Svatební text 45
… & … Ač zni to třeba praštěně, stanou se z nás manželé, těšíme se na vaše tváře až budem stát u oltáře. Dne … v … hodin, na … v ...

Svatební text 46
… & … Chceme dál společně žít, milovat se a ctít. Své ANO si řekneme dne ... v ... hodin ... na ... v ...

Svatební text 47
… & … ...a bude nejlépe, když všem řekneme, ...a co? No, že se vezmeme...a kdy? V sobotu... v ... hodin na ... v ...

Svatební text 48
… & … zasněně vyplujeme do společného života. „Šťastnou plavbu" nám můžete popřát dne.... V ... hodin na ...v...

Svatební text 49
… & … Ať nahoru anebo dolů, od teď už pojedem stále spolu. Dne … v… hodin na … v …

Svatební text 50
… & … Od … už spolu nechodíme, tento den se z lásky bereme. Své ANO si řekneme v … hodin na ...v …

 

 

Svatební moto

Svatebním motem nebo veršem doplňujeme své svatební oznámení. Není „povinné“ jako informace o tom, kdy a kde se svatba uskuteční, ale je to milý, osobní dodatek. Něco, čím vyjádříte svůj životní postoj, oblíbenou myšlenku nebo své současné pocity. Vašim svatebním motem může být váš vlastní text spojený například se společným zážitkem (vaše osobní „hláška“) nebo si můžete zvolit z výroků slavných osobností či některý z veršíků a sloganů neznámých autorů. V každém případě by moto mělo být vybráno tak, aby vám bylo blízké a příjemné svým obsahem.

 

Svatební moto 1
„Až teprve naše společná láska mi ukázala, co je v životě důležité.
Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit,
a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci.
S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat
a jaké to je, když je moje láska opětována...“
William Shakespeare

Svatební moto 2
„Beru si Tě takového, jaký jsi a takovou, jaká jsi.
Beru si Tě s Tvými požadavky, s Tvými chybami 
a s celým Tvým životním zákonem.
Jsi to, co jsi. A tak Tě miluji.“
Romain Rolland

Svatební moto 3
„Miluji život, protože mi dal tebe.
Miluji tebe, protože ty jsi můj život.“
John Lennon

Svatební moto 4
„Vše, co potřebuješ, je láska.“
John Lennon

Svatební moto 5
„Miluji tě nejen pro to, kým jsi, ale také za to, kým jsem já, když jsem s tebou.“
Elizabeth Barrett Browning

Svatební moto 6
„Dej mi tisíc polibků, potom sto a pak ještě tisíc.“
Gaius Valerius Catullus

Svatební moto 7
„Utrhl jsem květinu, zvadla mi. Chytil jsem motýla, zemřel.
Až pak jsem pochopil, že krásy je třeba dotýkat se srdcem.“
Andrej Plavka

Svatební moto 8
„Jsme dva, dva na všechno, na lásku, život, na boj i bolest, na hodiny štěstí.
Dva na výhry i prohry, na život a na smrt – DVA!“
Karel Čapek

Svatební moto 9
„Největším štěstím v životě člověka je vědomí,
že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.“
Romain Rolland

Svatební moto 10
„Láska je zázrak, který se může udát kdykoliv.“
Friedrich Dürrenmatt

Svatební moto 11
„Láska jsou dvě těla a jedna duše, dvě srdce a jeden tlukot.“
Johann Wolfgang von Goethe

Svatební moto 12
„Milovat, to není volba pro jeden okamžik, ale navždy.“
Michel Quoist

Svatební moto 13
„Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat,
protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím
a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého života.“
Erich Maria Remarque

Svatební moto 14
„Tu však jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat už jenom tím,
že tu jsem, a že ten druhý je šťastný, protože jsem u něho.
Když se to takhle řekne, zní to velmi prostě, ale když pak o tom člověk přemýšlí,
je to obrovská věc, která vůbec nemá konce.
Je to něco, co člověka může úplně roztrhat a změnit.
Je to láska, a přece něco jiného. Něco, pro co lze žít.
Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka jistě!“
Erich Maria Remarque

Svatební moto 15
„Opravdová láska je umění najít ve světě někoho,
s kým si rozumíš lépe než se sebou samým.“
Henri Fréderic Amiel

Svatební moto 16
„Až když jsme potkali lásku,
víme, co nám v životě chybělo.“
John Ruskin

Svatební moto 17
„A já jsem se zamilovala, jako když člověk usíná:
pomalu a pak najednou docela.“
John Green

Svatební moto 18
„Bohatý cit je chudý na slova,
nemá se krášlit, sám je krásný dost.“
William Shakespeare

Svatební moto 19
„Člověk miluje, protože miluje. Není k tomu žádný důvod.“
Paulo Coelho

Svatební moto 20
„Láska je jako droga.
Nejdřív se dostaví pocit euforie, kterému se zcela oddáš. Ale uplyne den, a chceš ještě víc.
Zatím jsi tomu nepropadl úplně, ale ten pocit se ti líbil a myslíš si, že ho dokážeš ovládat.
Dvě minuty myslíš na milovanou osobu a další tři hodiny na něco jiného.
Ale postupně si na toho druhého zvykáš, až jsi na něm úplně závislý.
Pak tři hodiny myslíš na něj a dvě minuty na něco jiného.
Když s tebou není, prožíváš stejné pocity jako lidé závislí na drogách, když je nemají.
V takových chvílích bys pro lásku udělal cokoliv, stejně jako narkoman, který krade a ponižuje se, jen aby dostal svoji dávku.“
Paulo Coelho

Svatební moto 21
„Byli jsme dva a měli jsme jen jedno srdce.“
Francois Villon

Svatební moto 22
„Co je láska?
Prostinká pohádka, mnohokrát vyprávěná.“
Émile Zola

Svatební moto 23
„Celý vesmír chtěl, abychom byli svoji.“
Lydie Gigerichová

Svatební moto 24
„Byl jsem dítětem a ona děckem,
u moře v království,
však milovali jsme se čímsi víc než láskou,
já a má Annabel Lee.“
Edgar Allan Poe

Svatební moto 25
„Být šťastný znamená mít to, co srdce potřebuje.“
Jörg Zink

Svatební moto 26
„Důvěra je nejkrásnější květ lásky.“
Jean de La Fontaine

Svatební moto 27
„Jdi s tím, kdo tě má rád“
Victor Hugo

Svatební moto 28
„Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.“
Jean Jacques Rousseau

Svatební moto 29
„Milovat neznamená dívat se jeden na druhého, ale pohlížet společně jedním směrem.“
Antoine de Saint-Exupéry

Svatební moto 30
„Láska – to je někdo, s kým chceme zestárnout.“
Erich Maria Remarque

Svatební moto 31
„Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě.“
Buddha

Svatební moto 32
„Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme.“
Lev Nikolajevič Tolstoj

Svatební moto 33
„Každý jsme anděl s jedním křídlem . . . Abychom vzlétli, musíme se obejmout.“
L. de Crescendo

Svatební moto 34
„Největším štěstím života je přesvědčení, že jsme byli milováni – milováni pro sebe, jací jsme, nebo spíše i navzdory sobě.“
Victor Hugo

Svatební moto 35
„Není krásnějších pohádek nad ty, které si život vytváří sám…“
Hans Christian Andersen

Svatební moto 36
„Život přeci není nic jiného, než řetěz hloupých nápadů. A jak je někdy krásné je uskutečnit…“
Bohumil Hrabal

Svatební moto 37
„Už se na nás nehněvejte, že jste při tom nebyli,
když jsme se my s mojí milou ženili.“
Fráňa Šrámek

Svatební moto 38
„Usměj se, lásko, třeba slzami, když jméno vepsali jsme ke jménu,
my dnes to zlaté slunce nad námi vzali jsme do našich prstenů.“
František Branislav

Svatební moto 39
„Kvůli lásce se svět netočí, ale kvůli lásce ta jízda na něm stojí za to.“
Elizabeth Browning

Svatební moto 40
„Všichni jsme trochu podivní. I život je poněkud podivný.
A když najdeme někoho, jehož podivnost se hodí k té naší, dáme se dohromady
a žijeme v oboustranně uspokojující podivnosti – a říkáme tomu láska.
Pravá láska.“
Robert Fulghum

Svatební moto 41
„Milovat a být milován, to je jako cítit teplo slunce z obou stran.“
David Viscott

Svatební moto 42
„Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty.“
André Maurois

Svatební moto 43
A motto ať nám napíše život sám…

Svatební moto 44
Až se tě někdo zeptá, kdo tě má rád,
tak řekni že já a nebudeš lhát.

Svatební moto 45
Ač zní to třeba praštěně,
z nás dvou budou manželé.
Těšíme se na Vaše tváře,
až budeme stát u oltáře.

Svatební moto 46
Ať každý den stojí za to.

Svatební moto 47
A pak, že zázraky se nedějí!

Svatební moto 48
Ať je naše láska jako víno, s časem stále lepší a zralejší!

Svatební moto 49
Ať nahoru anebo dolů, my jdeme stále spolu.

Svatební moto 50
A zvědavostí to začalo…

Svatební moto 51
A přece jsme se našli…

Svatební moto 52
A bude svatba!

Svatební moto 53
Beru si lásku z lásky, jen Tebe miluji,
nevezmu nikdy zpátky, co dnes Ti slibuji.

Svatební moto 54
Budeme šťastni, protože chceme být šťastni.

Svatební moto 55
Bůh stvořil lásku, protože věděl, že se potkáme.

Svatební moto 56
Cestičkou schůdnou i trnitou životem půjdeme spolu,
láska ta bude nám oporou v starostech, štěstí i bolu.

Svatební moto 57
Co krásnějšího může být,
než jeden pro druhého žít.
Co krásnějšího snad,
než jeden druhého mít rád.

Svatební moto 58
Cítíš-li to co já,
tu touhu milovat po celý život,
řekni ANO.

Svatební moto 59
Dávám Ti srdce a čistou lásku,
Ty vrátíš mi vše, co dám Ti já,
společně půjdem životní stezkou,
Ty budeš můj, já budu Tvá.

Svatební moto 60
Dej mi ruku svou, má milovaná,
tak ve dvou se nám půjde líp,
vždyť nechceš životem jít sama
a srdce mé jen s Tvým chce žít.

Svatební moto 61
Dnes dávám Ti ruku svoji
a prosím o tu Tvou,
spojíme naše životy
a půjdeme cestou společnou.

Svatební moto 62
Do prstýnků našich vrytý bude den,
kdy společným „Ano“ náš sňatek bude uzavřen.

Svatební moto 63
Dobré i zlé, co život dá nám,
chci s Tebou snášet.

Svatební moto 64
Dva jsou víc než jeden…

Svatební moto 65
Děkuji osudu, děkuji Tobě,
že od teď už navždy patříme k sobě.

Svatební moto 66
Dosud žili jsme si sladce,
ale jenom na hromádce.
Už máme doma i dětské postýlky,
tak konečně přidáme i prstýnky.

Svatební moto 67
Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe,
Ty mne a já Tebe.

Svatební moto 68
Jako je koráb připoután k molu,
jako je s ohněm spojen dým,
budu já s Tebou, budeme spolu,
Ty jsi má láska, já to vím.
Jako je v létě na lukách kvítí,
jako je se sluncem spojen stín,
budu já s Tebou, budeme spolu,
budeš Ty moje a já budu Tvým.

Svatební moto 69
Je krásné žít a životu se smát,
je krásné žít a někoho mít rád.

Svatební moto 70
Je lehké říci „mám Tě rád“, to dokáže i dítě.
Těžší je však lásku dát a říci „vážím si Tě“.

Svatební moto 71
Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu.
Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým bohem.
Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována.
Ať se mnou Hospodin udělá, co chce! Rozdělí nás od sebe jen smrt.
rut 1, 16–17

 

Texty na pozvánky a informační karty

Texty na pozvánky a infokarty zahrnují doplňkové informace, které chcete účastníkům akce – v tomto případě svatby – sdělit, ale vzhledem k rozsahu nebo z jiných důvodů je není vhodné uvádět přímo na svatební oznámení. Jedná se o pozvání ke stolu, pozvání na raut po akci, informace o stylu svatby a dress code, R. S. V. P, zdvořilá žádost o finanční svatební dary nebo třeba poděkování za účast na akci. Pozvánky a informační karty by se měly jak designově, tak myšlenkově držet ve stejném duchu jako svatební oznámení, protože se většinou předávají společně.

 

Pozvání ke svatebnímu stolu

Text 1
Srdečně Vás zveme k obřadu a svatebnímu stolu.

Text 2
Srdečně Vás zveme ke svatebnímu stolu.

Text 3
Pozvánka na svatební hostinu

Text 4
Srdečně Vás zveme na svatební hostinu.

Text 5
Přijměte naše pozvání ke svatebnímu stolu.

Text 6
Zveme Vás na svatební hostinu.

Text 7
Jste srdečně zváni ke svatebnímu hodování.

Text 8
Srdečně Vás zveme ke svatební tabuli.

Text 9
Rádi bychom Vás pozvali na svatební hostinu, která se koná ...

Text 10
Srdečně Vás zveme na společný oběd a přátelské posezení.

Text 11
Po svatebním obřadu Vás srdečně zveme na oslavu.  

Text 12
Po obřadu bude následovat slavnostní hostina v ... . Jste srdečně zváni.

Text 13
Po rozhodujícím ANO se poveselíme na svatební hostině, kam jste srdečně zváni.

Text 14
Po obřadu se na Vás těšíme u oběda.

 

Pozvání na odpolední (večerní) oslavu

Text 15
Srdečně Vás zveme na odpolední oslavu, která se koná od ... hodin v ...

Text 16
Srdečně Vás zveme na svatební party, která se koná od ... hodin v ...

Text 17
Srdečně Vás zveme na svatební zahradní slavnost, která se koná ...

Text 18
Jste srdečně zváni na odpolední zahradní posezení s novomanželi, které se koná ...

Text 19
Přijměte pozvání k jídlu a tanci od ... hodin v ...

Text 20
Srdečně Vás zveme na večerní raut od ... hodin.

Text 21
Přijměte naše pozvání na večerní oslavu, která se koná od ... hodin v ...

 

R. S. V. P. – odpovědní kartičky

RSVP je zkratka užívaná na pozvánkách a znamená, že hostitel vyžaduje potvrzení účasti na akci. Jedná se o počáteční písmena z francouzské fráze Répondez s'il vous plaît, což v překladu znamená Prosím odpovězte.
Nabízíme několik tipů, jak by se text na odpovědní kartičky dal pojmout:

Text 22 (RSVP)
Prosíme o potvrzení vaší účasti nejpozději k datu …
Telefonicky na čísle … nebo e-mailem na adrese …
Podrobnější informace naleznete na našem svatebním webu …

Text 23 (RSVP)
Účast na naší svatbě prosím potvrďte do … na svatebním webu …, e-mailem … nebo telefonicky na čísle …

Text 24 (RSVP)
Prosíme, abyste nejpozději do … na našem svatebním webu, e-mailem,
nebo telefonicky potvrdili, zda si na nás v náš svatební den uděláte čas.
Sdělte nám také, jestli potřebujete řešit možnost ubytování.

Svatební web: …
E-mail: …
Telefon: …

Text 25 (RSVP)
Odpovědní kartička
□ rád se vaší svatby zúčastním
□ přivedu s sebou partnera
□ potřebuji zajistit nocleh
□ bohužel se nebudu moci zúčastnit
Svou odpověď prosím zašlete nejpozději do … na adresu …

 

Styl svatby a dress code

Dress code (kodex oblékání) je z angličtiny pocházející výraz pro pravidlo upravující způsob oblékání a obouvání k určité příležitosti.
Svatební dress code je diktován především prostředím a stylem svatby. Jako nápovědu nabízíme několik možných formulací:

Text 26 (dress code)
Semi formal – formálně, ale uvolněně
Naše svatba se koná na zámku – svatební obřad v zámecké kapli,
svatební hostina pak ve stylové, luxusní zámecké restauraci.
Přizpůsobte, prosím, tomuto prostředí svůj outfit.
Oděv volte formální, ale tak, abyste se cítili příjemně a uvolněně.
Děkujeme

Text 27 (dress code)
Casual chic – styl nedbalé elegance, s důrazem na slovo elegance
Chceme, abyste naši svatbu vnímali
jako příjemnou neformální oslavu,
přesto se však jedná o společenskou událost,
proto, prosím, přizpůsobte tomuto faktu své oblečení.
Děkujeme

Text 28 (dress code)
Barva naší svatby je červená.
Uděláte nám radost, když se svým oblečením a doplňky sladíte do naší barvy.
Děkujeme

Text 29 (dress code)
Středověká svatba
Naše svatba je tematická, v dobovém oděvu a od začátku do konce,
včetně středověké hostiny, se koná na gotickém hradě.
Velmi by nás potěšilo, kdybyste se pro náš svatební den
nechali tímto stylem inspirovat ve svém oblečení.
Děkujeme

Text 30 (dress code)
Svatba pod širým nebem v pastelově šedé a růžové
Na naši zahradní slavnost se můžete obléknout neformálně,
ale svůj outfit se prosím snažte ladit do barev naší svatby.
I přes očekávanou neformálnost, mějte prosím na paměti,
že se stále jedná o společenskou událost.
Děkujeme

 

Svatební dary

Přemýšlíte jak citlivě a zdvořile požádat, aby vás pozvaní svatební hosté obdarovali místo nepraktických věcných svatebních darů praktickou finanční hotovostí?
Nabízíme vám několik tipů jak na to – od zdvořile formulovaných žádostí až po o kousek méně zdvořilých, místy trochu kostrbatých, nicméně, stále oblíbených, tematických rýmovaček.
Pozn.: Doporučujeme doplnit do textu konkrétní účel, ke kterému bude finanční příspěvek sloužit (na vysněnou svatební cestu, na vybavení domácnosti, na pořízení/rekonstrukci bytu/domu, na výbavičku pro miminko, které je na cestě apod.). Na závěr nezapomeňte poděkovat.

Text 31 (dary)
Pokud byste nás ve svatební den chtěli poctít nějakou pozorností,
dáváme na vědomí, že by nás velmi potěšil finanční příspěvek v libovolné výši
na vybavení domácnosti našich snů.
Z praktických důvodů by pro nás hotovost byla vhodnější než jakékoli věcné dary.
Děkujeme

Text 32 (dary)
Zdvořile žádáme…
Pokud byste nás chtěli poctít svatebním darem,
byli bychom velmi potěšeni finančním příspěvkem,
který by pro nás byl z praktických důvodů vhodnější než věcné dary.
Děkujeme

Text 33 (dary)
Pokud nás chcete potěšit svatebním darem a zvažujete jeho formu,
chceme jen dát na vědomí, že místo věcných darů
by nám velkou radost udělal finanční příspěvek v jakékoli výši,
který by nám usnadnil start na naší společné cestě.
Děkujeme

Text 34 (dary)
Nejste si jistí výběrem svatebního daru? Přestaňte si lámat hlavu.
Nepotřebujeme nic konkrétního, hlavně vás chceme na naší svatbě.
V případě, že nám přece jen chcete udělat radost, uvítali bychom jakýkoli
symbolický finanční příspěvek na hladký rozjezd našeho společného života.
Děkujeme

Text 35 (dary)
Uvažujete-li nad svatebním darem pro nás dva,
rádi bychom zdvořile požádali o finanční přispění v jakékoli výši
na zkomfortnění našich prvních společných kroků. :-)
Děkujeme

Text 36 (dary)
Svatební dary? Nežádáme, ale uvítáme! :-)
Lámete si hlavu nad tím, co pořídit?
Máme pro vás nezávazný tip: spíše než věcným darům
bychom z praktických důvodů dali přednost finančnímu příspěvku,
který by nám pomohl, jak se řáká, „do začátku“.
Zdvořile děkujeme za zvážení této možnosti.

Text 37 (dary)
Chtěli bychom vás zdvořile požádat, abyste při výběru svatebního daru pro nás,
upustili od pořizování věcných darů, a místo nich zvážili možnost praktičtější finanční hotovosti.
Příspěvky získané ze svatebních darů bychom rádi použili na naši vysněnou svatební cestu.
Děkujeme

Text 38 (dary)
Protože ruku v ruce kráčíme životem už nějakou dobu,
je naše společná domácnost kompletně vybavená.
Velmi bychom proto ocenili, kdybyste upustili od věcných svatebních darů.
Pokud byste nám přece jen chtěli udělat radost nějakou praktickou pozorností,
potěšil by nás přiměřený finanční příspěvek.
Děkujeme

Text 39 (dary)
Dovolte nám zdvořilou prosbu.
Spíše než věcné svatební dary bychom velmi uvítali finanční příspěvek v jakékoli výši,
který bychom rádi využili k uskutečnění společného snu, k dostavbě našeho domečku.
Děkujeme

Text 40 (dary)
Nevíte si s dary rady?
Nápověda už je tady:
Na byteček a autíčko,
přispějte nám prosím maličko!
(nebo:
Na domeček a miminko
přispějte nám prosím malinko!)
Děkujeme

Text 41 (dary)
Co bychom si přáli, abyste nám dali?
Potěší nás příspěvek v jakékoli výši,
který náš rozpočet na sladký život zvýší.
Děkujeme

Text 42 (dary)
Kdo přemýšlí o daru na tu naši oslavu,
ať nenosí lampičky, koše, pračky, ledničky.
Konto máme vysáté, tak ať už dáte, co dáte,
každý obnos uvítáme, na bydlení si přidáme.
Děkujeme

Text 43 (dary)
Jestli si snad někdo se svatebním darem hlavu láme,
potom vězte, že my dva už doma všechno máme.
Čeho však není nikdy dost
je finanční hotovost.
Stačí troška – pro radost!
Děkujeme

Text 44 (dary)
Svatebčané naši milí, dovolte nám prosbičku,
raději než věcné dary, naplňte nám kasičku.
Mnohokrát Vám poděkujem za každičký halíř,
stokrát lepší než nést domů stodesátý talíř.
Děkujeme

Text 45 (dary)
Hrnce a pokličky, ubrusy, skleničky, kávovar, lampičky…
… zkrátka, to už vážně všechno máme.
A tak oba vřele uvítáme
finanční příspěvek v jakékoli výši,
který nám rozpočet na naše sny zvýší
Přísaháme, že všechno, po čem toužíme,
si pak sami koupíme.
Děkujeme