Doplňkové smuteční tiskoviny

Doplňkové smuteční tiskoviny jsou především pozvánky ke smuteční hostině a další infokarty shrnující doplňkové informace, které chcete předat, ale vzhledem k obsahu, rozsahu nebo z jiných důvodů je není vhodné uvádět přímo v textu smutečního oznámení. Sdělují se proto na samostatné doplňkové kartičce, která je designově sladěná se smutečním oznámením a jen se k němu přiloží.