SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ – P-137a
růže a kříž, čtvercový formát

Kód zboží: P-137a

Barva – bílá + černá

Luxusní čtvercové smuteční oznámení s grafickým motivem kříže a jednoduché černobílé kresby růže. Karta s vlastním oznámením je vyrobena z jasně bílého hlazeného papíru ve formátu 140 × 140 mm a je vlepena do třídílné zavinovací obálky z mírně strukturovaného papíru černé barvy. Celý komplet je uzavřen snímatelným převazem ze stříbrné nebo zlaté pruženky, která je doplněna černou atlasovou stužkou. Primární barva převazu je stříbrná, v případě, že byste si přáli raději zlaté provedení, poznačte tento požadavek do Poznámky ve formuláři.
V ceně oznámení je zahrnuta bílá poštovní obálka příslušného rozměru.

Před vložením produktu do košíku zadejte požadované množství a vyplňte formulář níže. Formu a rozsah smutečního textu se snažte volit s ohledem na navrženou koncepci smutečního oznámení. Inspirace pro smuteční texty a mota. 

V kalkulaci bude k ceně za výrobu požadovaného počtu oznámení automaticky připočtena částka za sazbu textu a přípravu výrobních dat – více k věci v podrobném popisu.

Podrobný popis produktu a související informace.

Ceny

Množství Jednotková cena bez DPH Jednotková cena s DPH
od 5 kusů 72.73 Kč 88.00 Kč
od 15 kusů 49.59 Kč 60.00 Kč
od 25 kusů 42.15 Kč 51.00 Kč
od 50 kusů 36.37 Kč 44.00 Kč
od 100 kusů 33.89 Kč 41.00 Kč
440Kč + Sazba 490Kč

Formulář k vyplnění

Ve formuláři vyplňte povinné položky (*) – 1. způsob předání textu na smuteční oznámení a 2. požadavek na zaslání náhledu ke korektuře. Pokud nezašlete data jinou formou, vyplňte celý formulář a vložte produkt do Košíku. V případě potřeby podrobné vysvětlivky ohledně formuláře a orientace v nabídkách textů naleznete níže v POPISU, kapitola "Formulář – vysvětlivky".

* Povinné položky

Podrobný popis produktu a související informace

Pozn.: Jednotlivé kapitoly rozbalíte kliknutím na nadpis.

 • Vzhled smutečního oznámení

  Luxusní smuteční oznámení ve čtvercovém formátu, s motivem jednoduché černobílé kresby kříže a růže. Oznámení je složeno z vnější černé třídílné zavinovací obálky a z vnitřní karty s grafickým motivem a smutečním textem, která je vlepena do středového dílu obálky. Zavřené oznámení je převázáno snímatelnou stříbrnou nebo zlatou pruženkou dozdobenou černou stužkou. Vnitřní karta je vyrobena z jasně bílého hlazeného papíru, obálka pak z černého mírně strukturovaného papíru. Grafický motiv a text jsou provedeny digitálním tiskem v černé barvě. Vnější rozměry smutečního oznámení v zavřeném stavu jsou přibližně 150 × 150 mm. Primární barvou převazu (pruženky) je stříbrná a pokud neurčíte jinak, v této barvě vám bude parte dodáno. Jestliže preferujete spíše zlaté provedení, napište prosím tuto skutečnost do Poznámky ve formuláři. Jednotková cena obou barevených variant je stejná.
  Inspirace: Smuteční texty a mota. Formu a rozsah smutečního textu se snažte volit s ohledem na navrženou koncepci smutečního oznámení.

  V ceně oznámení je zahrnuta bílá poštovní obálka příslušného rozměru. Standardně zpracováváme smuteční oznámení kompletně, včetně sazby a tisku dodaného textu. Pokud si však chcete text oznámení vepsat ručně nebo máte možnost dotisku textu ex post, je možné objednat si tuto tiskovinu bez vloženého dodaného textu, pouze se základním grafickým motivem – v takovém případě vyberte ve formuláři u položky Způsob předání dat poslední z nabídnutých možností – Údaje nedodám, chci tiskovinu s tímto designem, ale bez textu. (více k věci v kapitole Cena za sazbu textu a přípravu výrobních dat).

  Toto úmrtní oznámení je součástí setu zpracovaného v jednotném vizuálním stylu. Set zahrnuje parte, pozvánky ke smutečnímu stolu (nebo jiné informační karty), tiskoviny na smuteční stůl (menu a jmenovky) a kondolenci. Další komponenty setu naleznete mezi souvisejícími produkty níže.

 • Před vložením produktu do košíku je třeba vyplnit ve formuláři minimálně povinné položky (*) – Způsob předání dat a Zaslat ke korektuře

  1. Způsob předání dat. Jedná se o způsob, jakým nám sdělíte text, který má na smutečním oznámení být. Výběr z možností: 

  Vyplním údaje, které mají být na tiskovině uvedeny ve formuláři níže. → zvolíte v případě, že nemáte připravený externí soubor s daty. Veškerý text, který má být na smutečním oznámení uveden, proto musíte vyplnit do formuláře. Smuteční text můžete složit z jednotlivých na sebe navazujících bloků, každý z bloků má ve formuláři samostatné textové pole. Z rozbalovacích nabídek vybírejte jednotlivé formulace a ty pak dále upravujte k obrazu svému v textovém poli pod výběrem (podrobné vysvětlivky jak nakládat s předpřipraveným textem naleznete níže). Vlastní text můžete vepsat do kteréhokoli z textových polí s editorem (v celku – není nutné text rozdělovat do jednotlivých bloků).

  Přiložím soubor s údaji v kroku KOŠÍK před dokončením objednávky. → Pokud máte text oznámení připravený v samostatném souboru, nemusíte ho vyplňovat ve formuláři, můžete využít možnost přiložení souboru v objednávkovém kroku KOŠÍK (pod oddílem s fakturačními údaji naleznete tlačítko „Vybrat soubor“).

  Zašlu údaje dodatečně na e-mail info@gradiko.cz. → V případě, že nechcete využít pro zaslání souboru s daty toto rozhraní, můžete ho zaslat dodatečně jako přílohu e-mailu nebo smuteční text i moto jednoduše vypsat do těla e-mailu.

  Údaje nedodám, jedná se o opakovanou objednávku (chci tisk z archivovaných dat). → Málo pravděpodobná možnost, ale zvolíte ji v případě, že jsme dané smuteční oznámení pro vás již dříve vyráběli a vy jste zjistili, že vám požadované množství nestačilo. Nyní máte zájem jen o dotisk z archivovaných dat. Data archivujeme automaticky.

  Údaje nedodám, chci tiskovinu s tímto designem, ale bez textu. → Tato možnost má význam pro ty, kteří si chtějí text oznámení vepsat ručně nebo mají možnost dotisku textu ex post. Znamená to, že pro vás vyrobíme smuteční oznámení jen se základním grafickým motivem či textilní aplikací, bez jakéhokoli dodaného textu.

  2. Zaslat ke korektuře – volíte ze dvou možností:

  Ano, zaslat náhled ke korektuře a ke schválení  → Zvolíte-li tuto možnost zašleme Vám bezodkladně e-mailem náhled smutečního oznámení s vysázeným textem ke kontrole. Prosíme o stejně bezodkladnou kontrolu a potvrzení správnosti, výrobu spustíme až v okamžiku, kdy nám k tomu tímto dáte svolení. Tuto možnost jednoznačně doporučujeme.

  Ne, nezasílat, vzdávám se nároku na reklamaci v případě chyb v textu. → Zvolíte-li tuto možnost, spustíme výrobu parte bez Vaší kontroly a potvrzení správnosti textu. Tato možnost šetří čas, ale vystavujete se riziku, že ve vysázeném textu zůstanou chyby, za které výrobce nepřebírá odpovědnost a vzdáváte se v případě takových chyb možnosti reklamace. Tuto možnost jednoznačně nedoporučujeme.

  Jak pracovat s předpřipraveným textem v nabídkách formuláře:
  1. Celý smuteční text sestavujete postupně z jednotlivých na sebe navazujících bloků. Každý textový blok má samostatnou nabídku ustálených frází a samostatný wisiwyg editor – texty vybrané z nabídek tak můžete dále editovat.
  2. Ustálené fráze v nabídkách jsou sestaveny tak, abychom Vám nabídli alternativní možnosti vyjádření.
      – lomítkem (/) nebo středníkem (;) jsou v textu odděleny různé varianty slovních obratů;
      – v hranatých závorkách [...] jsou umístěny slovní obraty, které je možné bez změny významu textu použít nebo vynechat;
      – verzálkami nebo kurzívou jsou psány části, které je třeba nahradit skutečnými daty.
  3. Vybraná fráze se ukáže v editačním okně, kde ji můžete upravovat:
      – odstraňte z textu slovní obraty, které Vám nejsou vlastní, ponechte jen ty, které chcete použít;
      – doplňte relevantní údaje (skutečná data) místo textu psaného kurzívou.
  4. Niže v editačním okně naleznete jako pomůcku alternativní slovní obraty a pod nimi příklady jak může vypadat upravený text.

 • Náhled ke korektuře Vám bude zaslán pouze v případě, že ve formuláři u položky Zaslat ke korektuře zvolíte možnost ANO. Náhled s vysázeným textem Vám bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, a abychom celou věc urychlili, budeme Vás o odeslání informovat telefonicky. Náhled zpracujeme a zašleme bezodkladně (během několika hodin) po obdržení objednávky. Prosíme o stejně bezodkladné provedení kontroly správnosti vysázeného textu. Případné připomínky vznesené stran náhledu zapracujeme a pošleme znovu ke korektuře. Vlastní výroba tiskoviny se spustí až s vaším formálním souhlasem, tzn. po potvrzení správnosti finálního náhledu e-mailem. V celém procesu jde o čas, proto prosíme o rychlé reakce.

 • Ve shrnutí objednávky (v Košíku) je k ceně za výrobu požadovaného množství produktu automaticky připočtena cena za sazbu textu a přípravu výrobních dat. Cena za sazbu textu a přípravu výrobních dat je stanovena pro jednu mutaci textu a bude vám účtována pouze při prvotní objednávce. Při dotisku (z archivovaných dat) či při požadavku na smuteční oznámení bez textu se cena za sazbu a přípravu výroby neúčtuje. V takovém případě vám bude společně s prvním náhledem zaslána rovněž aktualizovaná kalkulace snížená o danou částku za sazbu textu.
  Vložení obrázku nebo fotografie do nastaveného designu se nepovažuje za součást běžné sazby textu, je zpoplatněno zvlášť částkou 100 Kč (včetně DPH) za předpokladu zaslání korektních podkladů. Více viz níže kapitola Vložení obrázku nebo fotografie.

 • Schválená data připravená k výrobě zůstávají u nás automaticky archivována, v případě potřeby si můžete objednat dotisk libovolného množství. Pokud nepožadujete změny v archivovaných datech, nebude se vám při dotisku účtovat cena za sazbu textu a přípravu výroby.

 • Pokud chcete tento produkt objednat s různými mutacemi textu (např. různé jazykové verze textu smutečního oznámení), objednávejte jednotlivé mutace zvlášť. Hned po vložení první mutace do košíku můžete začít zadávat parametry další mutace (množství a nový text) po přidání do košíku se nová mutace připíše jako další položka.

 • Design smutečního oznámení je daný – styl grafiky, barevnost, zvolený font. Rozmístění textu ve vizualizaci je spíše orientační a bude upraveno podle rozsahu požadovaného textu. V případě vašeho zájmu o individuální úpravy daného designu, které jdou nad rámec běžné sazby textu, tzn. zásahy do stylu grafiky, změna barevnosti či změna zvoleného písma – zpracujeme vám individuální cenovou nabídku s ohledem na rozsah a náročnost grafických úprav a na změny ve výrobním postupu.

 • Pokud chcete kromě standardní sazby textu vložit do designu také vlastní obrázek nebo fotografii, je to v určitých případech možné. Vložení vlastního obrázku nebo fotografie však není součástí standardní sazby textu, je zpoplatněno zvlášť částkou podle aktuálního ceníku za předpokladu zaslání korektních podkladů. Za korektní podklad se považuje obrázek ve vektorech (v křivkách) nebo kvalitní bitmapa (rastr) s odpovídající velikostí, s tiskovým rozlišením (300 dpi). V případě nutnosti úprav obrázku vás budeme o této skutečnosti informovat a zpracujeme vám individuální cenovou nabídku s ohledem na rozsah a náročnost grafických úprav. Společně s prvním náhledem vám pak bude zaslána aktualizovaná kalkulace navýšená o částku za vložení obrázku či fotografie a za případné další grafické úpravy.
  Pro zaslání souboru s obrázkem nebo fotografií využijte možnost Vložení souboru v kroku Košík (tlačítko pod fakturačními údaji) nebo zašlete soubor dodatečně jako přílohu e-mailu (info@gradiko.cz).